Domů | Konkakt

Užitečné odkazy

infosoud.justice.cz

Informace o průběhu řízení. Přehled událostí, které nastaly v průběhu řízení ve formě přehledné tabulky a podrobného zobrazení

infojednani.justice.cz

Informace o nařízených jednání. Přehled nařízených jednání v jednacích síních soudů zobrazených podle místnosti a data.

www.justice.cz

Oficiální server českého soudnictví (Obchodní rejstřík, Insolvenční rejstřík, Evidence úpadců, Evidence znalců, tlumočníků a ústavů, Přehled státních zástupců, Přehled soudců, Přehled neupotřebitelného majetku atd.)

Obchodní rejstřík a Sbírka listin

(Vyhledáváním v databázi obchodního rejstříku na serveru Ministerstva spravedlnosti České republiky lze získat aktuální i dříve platné údaje o firmách evidovaných v Česku jako právnické osoby.)

Registr živnostenského podnikání

(Vyhledáváním v databázi registru živnostenského podnikání na serveru Ministerstva průmyslu a obchodu lze získat údaje o všech podnikatelích a živnostnících aktuálně evidovaných v Česku jako fyzické osoby.)

Registr ekonomických subjektů

vyhledáváním v databázi registru ekonomických subjektů na serveru Českého statistického úřadu lze získat údaje o všech firmách evidovaných v Česku jako právnické i fyzické osoby.)

Registr plátců DPH

(Vyhledáváním v databázi registru plátců DPH na serveru Ministerstva financí ČR lze získat aktuální i dříve platné údaje o všech právnických i fyzických osobách evidovaných v Česku jako plátci daně z přidané hodnoty.)

Administrativní registr ekonomických subjektů

(Vyhledáváním v databázích informačního systému ARES na serveru Ministerstva financí ČR lze získat údaje o všech právnických i fyzických osobách - server zprostředkovává údaje ze zdrojových registrů (Obchodní rejstřík, Registr živnostenského podnikání, Registr ekonomických subjektů, Centrální registr dotací, Automatizovaný rozpočtový informační systém ,..).

Nahlížení do katastru nemovitostí

(Vyhledáváním v databázi katastru nemovitostí lze získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí - zejména informace obsahující jméno vlastníka nebo spoluvlastníků nemovitosti (včetně uvedení výše vlastnického podílu) a číslo listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána.)

Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu

(Vyhledáváním v databázi evidence dotací systému IS CEDR III Ministerstva financí ČR lze získat informace o poskytnutých účelových dotacích ze státního rozpočtu, včetně údajů z agentury SAPARD a z ISPROFIN.)

Osoby v pátrání

Neplatné doklady

Databáze odcizených motorových vozidel

Odcizené mobilní telefony

Pátrání po uměleckých dílech

Portál veřejné správy ČR

Česká advokátní komora

Exekutorské komory České republiky

Notářská komora České republiky

Copyright © 2007 AK Doležal | Tvorba webových stránek - BEKRON, s.r.o.